Magnesia Antik Kenti

Germencik

  • info@kusadasi.com

Description

Antik kent Magnesia, Ortaklar-Soke otoyolunda, Ortaklar'dan 4 km uzaklıkta bulunmaktadır. Efsaneye göre, şehir Teselyalılar tarafından kurulmuştur. Ancak, Apollo'nun kehaneti ve rehberliği üzerine Anadolu'ya gelen Teselyalılar tarafından kurulan ilk Magnesia'nın yeri bilinmemektedir. Diodorus, Atinalı Thibron'un şehri Pers tehlikesine karşı savunduğunu ve Menderes'in sürekli değişen yatağı ve sel baskınlarından kaynaklanan salgın hastalıkları engellediğini yazmaktadır. Muhtemelen Thibron, yeni bir şehir kurmak yerine, Magnesia şehrinin halkını bugünkü Magnesia'nın ayağında bulunan Thorax (Gümüş) Dağı'nın eteklerindeki Leukophyr'e götürmüş ve orada korumuştur. Bu nedenle, bugünkü Magnesia'yı daha sonraki bir dönemde kurulmuş bir yerleşim olarak düşünmek doğru olacaktır.

Yeni Magnesia, sokak ve yolların düzenli bir ızgara sistemi olan yaklaşık 1300x1100 m2 alanı olan surlarla çevrili bir şehirdi. Magnesia'nın ünü, tasarımları ve uygulamaları günümüze kadar ulaşan mimar Hermogenes'e dayanmaktadır. Hermogenes, Pseudodypteros tapınak planını ve sütunlar arasındaki mesafelere göre tapınak tiplerini belirleyen ilk mimardır. Vitruvius da Hermogenes'in baş eserinin Magnesia'daki Leucophryne Tapınağı olduğunu söyler. Hermogenes bu tapınağı Hellenistik dönemde Arkaik döneme ait ilk tapınağın kalıntıları üzerine inşa etmiştir. Tapınak, İon düzeninde 8x5 sütuna sahip olup 67,5x40 m boyutlarındadır. Hellenistik dönemde Anadolu'daki dördüncü büyük tapınaktır.

1994-2001 yılları arasındaki Artemis tapınağı kazıları sırasında, tapınağın önünde bulunan alçak bir mermer zeminli tören alanı ortaya çıkarıldı. Tören alanı, tanrıların 3 metreye kadar uzanan kabartmalarıyla kaplıdır ve önünde kurban yüzükleri bulunmaktadır. Alanın iki tarafını çevreleyen zemin bloklarında, törenlere katılan derneklerin veya grupların konumlarını gösteren topos yazıtları bulunmaktadır. Tapınağı çevreleyen stoa'nın bazı kısımları kazılmıştır. Magnesia'nın diğer önemli yapılarından biri de günümüzde bir milin altında kaybolan Agora'dır. Agora, Artemis Tapınağı'ndan kutsal bir kapı ile girilir. Propylon tamamen ortaya çıkarılmıştır. 26.000 m2 alanı ve 414 sütunuyla Agora, o dönemin en büyük çarşılarından biriydi. 1989-2001 kazıları sırasında, antik çalışmalarda Bizans dönemine atfedilen Magnesia'daki yapının, Homeros'un "Odysseia" eserinde bilinen köpek bacaklı Scylla'nın macerasını anlatan kabartmalarla süslenen Roman dönemi "Basar bazilikası" olduğu ortaya çıkmıştır.

Dini törenler için kullanılan Theatron, toprak kaymaları nedeniyle tamamlanamayan bir yapı olup, 32 kişilik bir halk tuvaleti olan Latrina ile birlikte Magnesia'nın önemli yapıları arasında yer almıştır. Bugün Magnesia'da görülebilen diğer yapılar arasında Hamamlar, Odeon, Stadyum, Miletus'taki Faustina Hamamları'nın replikası olan Gymnasium ve Roma Tapınağı, Bizans surları ve 5. yüzyılda inşa edilen Haç planlı Çerkes Musa Camii bulunmaktadır.

Gallery

Location

  • Germencik
  • info@kusadasi.com

Have A Question?
Send Message to Us!

Get Information